Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΚΑΛΑΘΙ

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα redreaveneyewear.gr τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα παρέχεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα RED RAVEN EYEWEAR και διατίθεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα άνω των 16 ετών. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. 

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα redreaveneyewear.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους και να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:

O παρών ιστοτοπος αποτελεί το διαδικτυακό κατάστημα πωλήσεων γυαλιών ηλίου με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» που εδρεύει στον Άγιο Γεράσιμο, στο Λαύριο, 19500.

με διακριτικό τίτλο Red Raven Eyewear, ΑΦΜ 142741759, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 149174609000, τηλ. 2292024948, email: info@redraveneyewear.gr

Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα.
Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Red Raven Eyewear – Πέτρου Σπυρίδων και είναι Δικαίωμα Πνευματικής της Ιδιοκτησίας.  

Περιορισμός Χρήσης της Ιστοσελίδας

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

 1. Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας
 2. Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας
 3. Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ. που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα
 4. Δεν θα εισάγετε στην ιστοσελίδα μας στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Σύναψη Συμβάσεων με την Επιχείρηση

Για την διενέργεια συναλλαγών δεν απαιτείται η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη, ωστόσο, αν ο τελευταίος επιθυμεί μπορεί να δηλώσει τα στοιχεία του και να αποκτήσει όνομα χρήστη και κωδικό ασφαλείας, ώστε να μην χρειάζεται σε κάθε μελλοντική συναλλαγή να δηλώνει τα στοιχεία του.

Για την παραγγελία είναι απαραίτητα τα εξής στοιχεία:  Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, Στοιχεία πιστωτικής κάρτας αν επιλέξει αυτή τη πληρωμή (αριθμός, Όνομα, ημ λήξης και κωδικός CVV)

Μέσω της ιστοσελίδας του Καταστήματός μας, ο πελάτης μπορεί να αποστείλει την παραγγελία του, συμπληρώνοντας τη φόρμα παραγγελίας. Η παραγγελία του πελάτη θεωρείται ως πρόταση για κατάρτιση σύμβασης, για την αποδοχή της οποίας από το Κατάστημα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος διαθεσιμότητας. Περαιτέρω, μετά την αποστολή του προϊόντος από το Κατάστημά μας στον πελάτη, επιβεβαιώνεται η αποδοχή και η ολοκλήρωση της σύναψης σύμβασης. Η ενημέρωση για την κατάσταση της παραγγελίας αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του πελάτη.

Να σημειωθεί ότι:

το Κατάστημα υπέχει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα καθώς και ότι παρέχει περαιτέρω εμπορική εγγύηση και υπηρεσίες υποστήριξης του χρήστη μετά την πώληση, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους,

ότι το κατάστημα τηρεί απαρέγκλιτα α) τον Κώδικα Δεοντολογίας της «Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Πωλήσεων από Απόσταση και Ηλεκτρονικού Εμπορίου» (ΕΠΑΜ) -αντίγραφο του οποίου μπορείτε να λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.enepam.gr/content/97/kodikas-deontologias-/ και β) τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 10/2017, ΦΕΚ Α΄, φύλλο 23).

Στην περίπτωση που το Κατάστημά μας προβαίνει σε προσφορές προϊόντων, αυτές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Το Κατάστημά μας δεν υπέχει ευθύνη προς αποζημίωση του πελάτη, στην περίπτωση που λόγω τεχνικού ή άλλου σφάλματος, τα προϊόντα και οι τιμές τους δεν είναι σωστά ενημερωμένα, ιδίως εάν οι τιμές είναι είτε ιδιαίτερα χαμηλές είτε ιδιαίτερα υψηλές. Σε τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το Κατάστημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

To Κατάστημά μας ενημερώνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του, ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορές για την επίλυση διαφορών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 524/2013 και την Κ.Υ.Α.70330/2015, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Τρόπος Πληρωμής & Αποστολής

Η έκδοση φορολογικών στοιχείων για τις συναλλαγές μέσω του καταστήματος Red Raven Eyewear γίνεται με απόδειξη λιανικής πώλησης που παραδίδεται στον πελάτη κατά την παράδοση του προϊόντος. Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Στις αποστολές εντός Ελλάδας ισχύουν: Πληρωμή με αντικαταβολή, πληρωμή με Χρεωστική/Πιστωτική κάρτα. 

Οι Αποστολές των προϊόντων γίνονται στην διεύθυνση που θα ορίσει ο πελάτης κατά την διεξαγωγή της παραγγελίας. Τα ακριβή έξοδα αποστολής εμφανίζονται στο τέλος της παραγγελίας και το κόστος αυτών είναι δωρεάν για πληρωμής με Χρεωστική/Πιστωτική κάρτα και 1.90 ευρώ για αποστολές με αντικαταβολή.

Το κατάστημά μας αποστέλλει τα προϊόντα εντός δύο ημερών εάν τα προϊόντα είναι όλα άμεσα διαθέσιμα. Η Μέγιστη προθεσμία παράδοσης δεν μπορεί να είναι περισσότερη από τις 30 ημέρες.

Βεβαίως, σημειώνεται ότι το Κατάστημα δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία, δηλ. σε περιστατικά που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.

Εγγύηση

Στις περιπτώσεις ευθύνης του Καταστήματός μας για πραγματικό ελάττωμα , ο πελάτης δικαιούται: 1. να απαιτήσει τη επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο 2. να μειώσει το τίμημα (δηλαδή να λάβει μέρος των χρημάτων του πίσω) 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Το κατάστημά μας παρέχει άμεση και δωρεάν αντικατάσταση για προϊόντα που έχουν εργοστασιακό ελάττωμα ωστόσο δεν περιλαμβάνει εγγύηση για ζημιές ή βλάβες που προκαλούνται από κακό χειρισμό, ανωτέρα βία και άλλους παράγοντες.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
 • Ο καταναλωτής οφείλει εντός 14 ημερών από την ημέρα που κοινοποίησε στην εταιρεία το αίτημά του για υπαναχώρηση, να επιστρέψει το/τα προϊόν/τα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
 • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προγνωσθείσα σύμβαση. 
 • Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Η επιχείρηση συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας (δ/νση ονοματοδοσίας χρήστη, φυλλομετρητής, λειτουργικό σύστημα, κ.ά) αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής του εξυπηρετητή. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την αποφυγή επιθέσεων, τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεων, αλλά και την παροχή πληροφοριών σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

 

Προσωπικά Δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε μέσω της φόρμας εγγραφής, παραγγελίας, αποστολής και άλλων του ηλεκτρονικού καταστήματος redreaveneyewear.gr τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν την εκπλήρωση των παραγγελιών προς εσάς και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο). Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Χρήστες

Ως χρήστης της ιστοσελίδας μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. 

Απολύτως απαραίτητα cookies.

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Δεν αναγνωρίζουν σε καμία περίπτωση την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου.

Cookies επιδόσεων

Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Επίσης, συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies λειτουργικότητας

Επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη ή τη περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτού του είδους τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.

Cookies στόχευσης.

Χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Τί είδη cookies τρίτων χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε δικά μας cookies αλλά και cookies, που προέρχονται από τρίτα μέρη. Ενδεικτικά, χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών μας.

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης cookies.

Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από τη χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδας μας, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Παροχή συγκατάθεσης για την αποδοχή cookies.

Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies, το οποίο βρίσκεται σε ορατή θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες της ιστοσελίδας μας και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός της ιστοσελίδας μας ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες προκειμένου να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες ενέργειες.

Δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των πελατών μας. Κατά την μακρόχρονη παρουσία της επιχείρησης στον κλάδο των οπτικών ειδών, εργαζόμαστε συλλογικά για την άριστη εξυπηρέτησή σας, τοποθετώντας τις ανάγκες σας στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας. Η μεγάλη συλλογή γυαλιών ηλίου, γυαλιών οράσεως και φακών επαφής σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε το προϊόν που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες σας. Οι συχνές επισκέψεις μας σε προμηθευτές και σε μεγάλες εκθέσεις του κλάδου στο εξωτερικό σας προσφέρουν τα πιο ιδιαίτερα και καινοτόμα προϊόντα του χώρου. Τα σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα μηχανήματά μας, σε συνδυασμό με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό μας σας παρέχουν πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις σας.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δημιουργήθηκε με στόχο την βελτίωση της εξυπηρέτησης σας, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Για τον σκοπό αυτό σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Τα στοιχεία αυτά διαφυλάσσονται από εμάς και δεν ανακοινώνονται σε τρίτους. Εξαιρούνται τα στοιχεία που απαιτούνται στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας από την μεταφορική εταιρία.

Σε περίπτωση που μας παρέχετε λανθασμένα προσωπικά στοιχεία, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Συγκεκριμένα, η αδυναμία επικοινωνίας μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφώνου ή η αδυναμία παράδοσης της παραγγελίας σας από την μεταφορική εταιρία λόγω μη έγκυρων προσωπικών σας στοιχείων, δεν βαρύνει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Επιπλέον, σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας, υποχρεούστε να διορθώσετε τα στοιχεία που μας παρέχετε.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υποχρεούται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Αντίστοιχα θα πρέπει κι εσείς να φυλάσσεται τα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει και να μην τα ανακοινώνεται σε τρίτους. Συνίσταται η συχνή αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας. Επιπλέον, με την εγγραφή σας ως χρήστης αποδέχεστε την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και την τηλεφωνική επικοινωνία, με σκοπό την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες των προϊόντων που παρατίθενται εδώ να απεικονίζουν όσο γίνεται περισσότερο το πραγματικό προϊόν. Για αυτό συνοδεύονται από σχόλια και διευκρινήσεις. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα αναφορικά με τις απεικονίσεις ή τις πληροφορίες που παρέχονται, για τα οποία δεν ευθύνεται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Όλο το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, όπως οι φωτογραφίες, οι περιγραφές, τα γραφικά, κ.ο.κ. που παρατίθενται εδώ, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας Red Raven Eye Wear Παύλου Σπυρίδων που προστατεύεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση ή άλλη χρήση του περιεχομένου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρίας Red Raven Eye Wear Παύλου Σπυρίδων.

Διαφορά μεταξύ τιμής καταστήματος και τιμής ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σε επιλεγμένα προϊόντα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ενδέχεται η τιμή τους να διαφέρει από τα υπόλοιπα καταστήματα και ισχύει μόνο για αγορές μέσω αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος και αποστολή στο χώρο σας. Σε κάθε περίπτωση αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχείων και των τιμών που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε, πριν από κάθε πληρωμή και την ολοκλήρωση της παραγγελία σας να επικοινωνείτε για επιβεβαίωση της τιμής αυτής στο 6986107425 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του δικτυακού τόπου.