Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΚΑΛΑΘΙ

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟ

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει στην ατομική επιχείριση Πέτρου Σπυρίδων του Μιχαήλ (Red Raven Eyewear), με ΑΦΜ 142741759, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 149174609000, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και εδρεύει στην Λεωφόρο Αθηνών 8, στο Λαύριο, 19500.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτήν τη συμφωνία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε κατανοήσει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, μετά από την εξέτασή τους. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Αυτοί οι όροι χρήσης ισχύουν επίσης για τις παραγγελίες και τις συμβατικές συμφωνίες που συνάπτονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Θα ισχύουν επίσης και άλλοι ρητά συμφωνημένοι όροι. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις είναι ανεπίκυροι.

Αυτοί οι όροι χρήσης μπορεί να τροποποιηθούν ή να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Εσείς είστε υπεύθυνοι να ελέγχετε περιοδικά τους όρους και τις προϋποθέσεις. Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα, επιβεβαιώνετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων και σχεδίων (εφεξής: "περιεχόμενο"), αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του e-shop μας και προστατεύεται από τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Άλλες υπηρεσίες ή προϊόντα που αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και φέρουν τα εμπορικά σήματα άλλων εταιρειών, οργανισμών, συνεργατών, φορέων, συλλόγων ή εκδοτικών οίκων αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τους. Για αυτές τις υπηρεσίες ή προϊόντα ευθύνονται οι ιδιοκτήτες τους.

Το e-shop μας διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας και των αντιγραφών της.

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι διαθέσιμο για τους χρήστες του Διαδικτύου αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Υπόκειται σε αναθεωρήσεις χωρίς προειδοποίηση κατά τη διακριτική ευχέρεια του e-shop μας. Εάν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο για μη εμπορική χρήση ή αναπαραγωγή του, ολικώς ή μερικώς, εφόσον το προϊόν της αναπαραγωγής είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσω του Διαδικτύου ή άλλου μέσου και συνοδεύεται από ένα διακριτικό, αλλά σαφές αναφορά στην πρωτότυπη πηγή. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση, πρέπει να ζητήσετε τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Εμπορικό Σήμα

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και η διάταξη ανήκουν στον Πέτρου Σπυρίδων του Μιχαήλ (Red Raven Eyewear) και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας. Το λογότυπο και η επωνυμία της Red Raven είναι  πνευματικά κατοχυρωμένα που έχουν καθιερωθεί σε διάφορες χώρες με όλες τις νομικές διαδικασίες ®.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το παρόν ιστοσελίδας περιέχει πληροφορίες που διατίθενται "όπως είναι". Δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, από το e-shop μας σχετικά με την ακρίβεια, εμπορικότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, ή καταλληλότητα του παρόντος περιεχομένου για οποιονδήποτε σκοπό, εφαρμογή, ή χρήση.

Η ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύπτει από τη χρήση των υπηρεσιών του, των προϊόντων του, των επιλογών του, ή του περιεχομένου του ανήκει αποκλειστικά στον επισκέπτη/χρήστη. Επιπλέον, το e-shop μας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες, οι επιλογές, οι ιστοσελίδες και το περιεχόμενό τους θα παρέχονται χωρίς διακοπές ή σφάλματα. Δεν μπορεί επίσης να εγγυηθεί τη διόρθωση οποιωνδήποτε εσφαλμένων δεδομένων ή την άμεση απάντηση σε ερωτήσεις. Επιπλέον, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτή η ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα τρίτου ή οι διακομιστές μέσω των οποίων παρέχεται το περιεχόμενό της στους πελάτες θα λειτουργήσουν χωρίς κακόβουλο λογισμικό, όπως "ιοί". Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας φέρει το κόστος οποιωνδήποτε δυνητικών διορθώσεων ή υπηρεσιών και όχι το e-shop μας. Επιπλέον, το e-shop μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από την αδυναμία του να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την επίσκεψη στον ιστότοπο του e-shop μας, εκφράζετε ρητά την αναγνώριση ότι το πράττετε με δική σας ευθύνη και επιβεβαιώνετε ότι το e-shop μας δεν εγγυάται ρητά ή σιωπηρά ότι το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου θα είναι πλήρες και χωρίς σφάλματα. Επιπλέον, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας αναγνωρίζει ότι οι φωτογραφίες στο e-shop μας είναι μόνο ενδεικτικές.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών από το διαδικτυακό μας κατάστημα δεν φέρει ευθύνη και δεν υποχρεούται να αποζημιώσει για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκύπτει από την ακύρωση παραγγελιών, τη μη εκτέλεσή τους ή την καθυστέρηση στην εκτέλεσή τους, για οποιονδήποτε λόγο. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται στο διαδικτυακό μας κατάστημα, αλλά ενημερώνει βάσει των παρατηρηθέντων δεδομένων για τη διαθεσιμότητα ή μη του ενδιαφερόμενου πελάτη και αναλαμβάνει, σε περίπτωση αλλαγής αυτών των δεδομένων, να ενημερώσει τους πελάτες έγκαιρα για την ανεξαρτησία, στην οποία δεν επιβαρύνεται περαιτέρω. Το διαδικτυακό μας κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες), προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας "ακριβώς όπως είναι". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη ή ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (θετική, ειδική ή αρνητική, που εκ των οποίων αναφερόμενα και όχι περιοριστικά, διαιρεμένη και/ή συνυπολογιζόμενη αποτελεί απώλεια κερδών, δεδομένων, απώλεια κερδών, οικονομική ικανοποίηση, κ.λπ.) που ενδέχεται να υποστεί ένας επισκέπτης του διαδικτυακού μας καταστήματος ή ένα τρίτο μέρος για λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία ή την μη λειτουργία και/ή τη χρήση της ιστοσελίδας και/ή την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και/ή προϊόντων και/ή πληροφοριών που είναι διαθέσιμα από αυτήν και/ή από οποιεσδήποτε μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και/ή υπηρεσίες και/ή πληροφορίες που είναι διαθέσιμα μέσω αυτής.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Εκτός από τους άλλους περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

 1. Δεν θα κρύψετε την προέλευση των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας.
 2. Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας.
 3. Δεν θα συνδεθείτε ή θα χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κ.λπ. που είναι διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από το διαδικτυακό μας κατάστημα.
 4. Δεν θα εισάγετε στην ιστοσελίδα μας πληροφορίες που περιέχουν ιούς, τροιανούς, σκουλήκια, χρονοβόμβες ή άλλα προγράμματα υπολογιστή που προορίζονται να προκαλέσουν ζημιές, παρεμβολές, παρεμπόδιση ή κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, ιστοσελίδας ή πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα άλλων.

 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για την ευκολία των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες διαθέτουν τους δικούς τους όρους χρήσης που ισχύουν για αυτές. Η παρουσία αυτών των συνδέσμων δεν υπονοεί αποδοχή ή έγκριση από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop) του περιεχομένου, της ακρίβειας ή της πολιτικής απορρήτου των ιστοσελίδων αυτών των τρίτων. Η ευθύνη για τη χρήση των ιστοσελίδων τρίτων μέσω συνδέσμου από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ανήκει αποκλειστικά στον επισκέπτη της ιστοσελίδας.

 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Για τη συναλλαγή, δεν απαιτείται η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη, ωστόσο, εάν αυτός επιθυμεί, μπορεί να δηλώσει τα στοιχεία του και να λάβει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό ασφαλείας, ώστε να μην χρειάζεται να δηλώνει τα στοιχεία του σε κάθε μελλοντική συναλλαγή.

Τα ακόλουθα στοιχεία απαιτούνται για την παραγγελία: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη, Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας αν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής (αριθμός, Όνομα, ημερομηνία λήξης και CVV κωδικός).

Μέσω της ιστοσελίδας του καταστήματός μας, ο πελάτης μπορεί να αποστείλει την παραγγελία του, συμπληρώνοντας τη φόρμα παραγγελίας. Η παραγγελία του πελάτη θεωρείται πρόταση για τη σύνταξη συμβάσεως, για την αποδοχή της οποίας πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος διαθεσιμότητας από το κατάστημα. Επιπλέον, μετά την αποστολή του προϊόντος από το κατάστημά μας στον πελάτη, επιβεβαιώνεται η αποδοχή και η ολοκλήρωση της σύμβασης. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας αποστέλλονται στη διεύθυνση email του πελάτη.

Σημείωση:

 • Το κατάστημα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμβεβλημένων χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα άρθρα 534 και επόμενα.

 • Το κατάστημα τηρεί αυστηρά α) τον Κώδικα Δεοντολογίας του "Ελληνικού Συνδέσμου των Εταιρειών Τηλεπώλησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου" (ΕΠΑΜ) - αντίγραφο του οποίου μπορεί να ληφθεί στη διεύθυνση http://www.enepam.gr/content/97/kodikas-deontologias-/ και β) τον Κώδικα Δεοντολογίας Καταναλωτή (ΠΔ 10/2017, ΦΕΚ ΑΔ, φύλλο 23).

 • Σε περίπτωση προσφορών προϊόντων από το κατάστημά μας, αυτές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

 • Το κατάστημά μας δεν ευθύνεται για αποζημίωση του πελάτη σε περίπτωση που λόγω τεχνικού ή άλλου σφάλματος, τα προϊόντα και οι τιμές τους δεν ενημερώνονται σωστά, ειδικά εάν οι τιμές είναι είτε πολύ χαμηλές είτε πολύ υψηλές. Σε τέτοια περίπτωση, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με το κατάστημα μέσω email.

 • To Κατάστημά μας ενημερώνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του, ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορές για την επίλυση διαφορών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 524/2013 και την Κ.Υ.Α.70330/2015, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

ΠΛΗΡΩΜΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Τα φορολογικά έγγραφα που παρέχονται για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι είτε απόδειξη πώλησης που παρέχεται κατά την παράδοση των προϊόντων είτε τιμολόγιο, εάν ο πελάτης είναι εμπορικός. Σε περίπτωση αποστολής δώρου σε διεύθυνση διαφορετική από τη δική του, ο πελάτης λαμβάνει το φορολογικό έγγραφο σε ψηφιακή μορφή μέσω email, ενώ ο παραλήπτης του δώρου λαμβάνει το αντίστοιχο δελτίο παράδοσης. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

Όσον αφορά τις παραδόσεις προϊόντων στην Ελλάδα, ισχύουν οι ακόλουθοι τρόποι πληρωμής:

 • Μετρητά μόνο για παράδοση στην Ελλάδα.
 • Paypal
 • Πιστωτική κάρτα
 • Klarna

Εάν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν επιβεβαιώσει την παραγγελία σας λόγω ανωτέρας βίας, θα ενημερωθείτε μέσω email ή τηλεφώνου, προκειμένου να επιβεβαιώσετε εάν, υπό αυτές τις συνθήκες, επιθυμείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Σε περίπτωση απάτης στη χρήση της πιστωτικής κάρτας ενός πελάτη, οι χρεώσεις μπορούν να ακυρωθούν μετά από αίτηση προς την τράπεζα που εξέδωσε την πιστωτική κάρτα. Αυτή η ευθύνη καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις όπου η μη εξουσιοδοτημένη ή απατηλή χρήση της πιστωτικής κάρτας δεν οφείλεται στο λάθος ή την αμέλεια του κατόχου της κάρτας. Ο κάτοχος της κάρτας υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα μόλις διαπιστώσει την απώλεια, ώστε η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα να ακυρωθεί και να αποκλειστεί η περαιτέρω χρήση της πιστωτικής κάρτας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Οι αποστολές των προϊόντων γίνονται στη διεύθυνση που έχει καθορίσει ο πελάτης κατά την παραγγελία. Τα ακριβή έξοδα αποστολής εμφανίζονται στο τέλος της παραγγελίας και είναι δωρεάν για πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική κάρτα και 1,90 ευρώ για αντικαταβολή.

Το κατάστημά μας αποστέλλει τα προϊόντα εντός δύο ημερών εάν όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα αμέσως. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 30 ημέρες.

Φυσικά, σημειώνεται ότι το κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας που δεν οφείλονται σε δική του αμέλεια ή σε ανωτέρα βία, δηλαδή σε περιστατικά που δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν.

Η ιδιοκτησία των προϊόντων θα μεταβιβάζεται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στον αγοραστή μόνο μετά την πλήρη πληρωμή της τιμής του προϊόντος. Ο πελάτης θα φέρει τον κίνδυνο απώλειας ή ζημιάς των αγαθών, όταν τα προϊόντα παραδίδονται στον μεταφορέα.


ΕΓΓΥΗΣΗ

Σε περιπτώσεις όπου το ηλεκτρονικό μας κατάστημα φέρει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των αγαθών, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των εξής εναλλακτικών λύσεων: 1) να απαιτήσει, χωρίς πρόσθετο κόστος, την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος με ένα άλλο, εκτός αν αυτή η ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί αναλογικά υψηλά έξοδα, 2) να λάβει μείωση της τιμής, 3) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός εάν το ελάττωμα είναι ασήμαντο. Συμφωνημένες ιδιότητες ενός αγαθού είναι αυτές που έχουν συμφωνηθεί γραπτώς. Αυτά τα δικαιώματα του αγοραστή παραγράφονται μετά από 2 χρόνια.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει μια εμπορική εγγύηση που καλύπτει τη δωρεάν επισκευή των προϊόντων που εμφανίζουν εργοστασιακά ελαττώματα. Ωστόσο, δεν συμπεριλαμβάνονται ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση, ανωτέρα βία ή άλλες παρόμοιες παράμετρους. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τα έξοδα αποστολής του προϊόντος προς και από τον τόπο επισκευής. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν το προϊόν επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό, εκτός από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες μας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο πελάτης διαθέτει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το νόμο 2251/1994. Συγκεκριμένα, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων, επιστρέφοντας όλα τα προϊόντα με δικά του έξοδα και με το μέσο μεταφοράς της επιλογής του. Η υπαναχώρηση πρέπει να γίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός των προαναφερθέντων 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δήλωσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Για τον σκοπό αυτό, ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει το αντίστοιχο έντυπο υπαναχώρησης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία των προϊόντων.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα επιστρέψει το πλήρες ποσό της αγοράς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών. Η επιστροφή του ποσού θα γίνει χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής, όπου τα χρήματα θα επιστραφούν μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα καθορίσει ο πελάτης. Δεν επιστρέφονται επιπλέον δαπάνες αποστολής πέραν των βασικών ελάχιστων εξόδων αποστολής.

Η ευθύνη του πελάτη περιορίζεται στη μείωση της αξίας των αγαθών λόγω χρήσης,

 

Πολιτική Απορρήτου Τελευταία ενημέρωση: 11 Οκτωβρίου 2023

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τους όρους και τις διαδικασίες σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διακύρηξη των πληροφοριών σας κατά τη χρήση της υπηρεσίας και σας ενημερώνει σχετικά με τα δικαιώματά σας για το απόρρητό σας και τον τρόπο που ο νόμος σας προστατεύει.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε την υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του Δωρεάν Γεννήτριας Πολιτικής Απορρήτου.

Ερμηνεία και Ορισμοί Ερμηνεία Οι λέξεις που η αρχική τους γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν τη σημασία που καθορίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν την ίδια σημασία ανεξάρτητα από το εάν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό.

Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου:

Λογαριασμός σημαίνει έναν μοναδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε για εσάς για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία μας ή σε τμήματα της υπηρεσίας μας.

Συνδεδεμένη εταιρεία σημαίνει μια εταιρεία που ελέγχει, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με μια εκ των μερών, όπου ο όρος "έλεγχος" σημαίνει κατοχή 50% ή περισσότερων των μετοχών, των ενεργειών ή των άλλων αξιογούμενων αξιογούμενων για την ψήφιση διοικητών ή άλλης αρχής διαχείρισης.

Εταιρεία (αναφέρεται είτε ως "η Εταιρεία", "Εμείς", "Ημείς" ή "Ημων" σε αυτή τη συμφωνία) αναφέρεται στον Πέτρου Σπυρίδων του Μιχαήλ, Λεωφόρος Αθηνών 8, Λαύριο, 19500.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, τη συσκευή κινητού ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή από μια ιστοσελίδα, περιέχοντας τις λεπτομέρειες του ιστορικού περιήγησής σας σε αυτήν την ιστοσελίδα ανάμεσα στις πολλές της χρήσεις.

Χώρα αναφέρεται στην Ελλάδα.

Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία, όπως ένας υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα ψηφιακό tablet.

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα αναγνωρισμένο ή προσδιορίσιμο άτομο.

Υπηρεσία αναφέρεται στην Ιστοσελίδα.

Πάροχος υπηρεσίας σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα εκ μέρους της Εταιρείας. Αναφέρεται σε τρίτα πρόσωπα ή άτομα που εργοδοτούνται από την Εταιρεία για να διευκολύνουν την υπηρεσία, για να παρέχουν την υπηρεσία εκ μέρους της Εταιρείας, για να εκτελούν υπηρεσίες που σχετίζονται με την υπηρεσία ή για να βοηθήσουν την Εταιρεία στην ανάλυση του πώς χρησιμοποιείται η υπηρεσία.

Υπηρεσία μέσω κοινωνικών δικτύων τρίτων αναφέρεται σε κάθε ιστοσελίδα ή ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της οποίας ένας χρήστης μπορεί να συνδεθεί ή να δημιουργήσει λογαριασμό για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία.

Δεδομένα Χρήσης αναφέρονται σε δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε δημιουργούνται από τη χρήση της υπηρεσίας είτε από την υποδομή της υπηρεσίας ίδια (για παράδειγμα, η διάρκεια μιας επίσκεψης σε μια σελίδα).

Ιστοσελίδα αναφέρεται στην Red Raven Eyewear, προσβάσιμη από το https://myredraven.com

Εσείς αναφέρεται στο άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία, ή την εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο εκ μέρους του οποίου τέτοιο άτομο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία, κατά περίπτωση.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τύποι Δεδομένων που Συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας αναγνωρίσουμε. Οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

Διεύθυνση email

Όνομα και επώνυμο

Αριθμό τηλεφώνου

Διεύθυνση, Πολιτεία, Επαρχία, Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη

Δεδομένα Χρήσης

Δεδομένα Χρήσης Τα Δεδομένα Χρήσης συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

Τα Δεδομένα Χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση Protocol Internet της συσκευής σας (π.χ. διεύθυνση IP), τύπος περιηγητή, έκδοση περιηγητή, οι σελίδες της υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που περάσατε σε αυτές τις σελίδες, μοναδικές αναγνωριστικές συσκευές και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω συσκευής κινητού ή δια μέσου κινητής συσκευής, μπορούμε να συλλέξουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιοριστικά, του τύπου της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, του μοναδικού αναγνωριστικού της κινητής συσκευής σας, της IP διεύθυνσης της κινητής συσκευής σας, του λειτουργικού συστήματος της κινητής συσκευής σας, του τύπου του κινητού περιηγητή Internet που χρησιμοποιείτε, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που ο περιηγητής σας στέλνει κατά την επίσκεψή σας στην υπηρεσία ή όταν έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία δια μέσου κινητής συσκευής.

Πληροφορίες από Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων Η Εταιρεία σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό και να συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μέσω των ακόλουθων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης τρίτων:

Google Facebook Instagram Twitter LinkedIn Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε ή να παραχωρήσετε πρόσβαση σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα που ήδη σχετίζονται με τον λογαριασμό της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης τρίτων σας, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση email σας, οι δραστηριότητες σας ή ο κατάλογος επαφών σας που σχετίζεται με αυτόν τον λογαριασμό.

Μπορείτε επίσης να έχετε τη δυνατότητα να μοιραστείτε επιπλέον πληροφορίες με την Εταιρεία μέσω του λογαριασμού της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης τρίτων σας. Εάν επιλέξετε να παρέχετε τέτοιες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα, κατά την εγγραφή ή διαφορετικά, δίνετε την άδεια στην Εταιρεία να τα χρησιμοποιεί, να τα μοιράζεται και να τα αποθηκεύει με τρόπο συμβατό με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Χρονικός Καθορισμός Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρονικός καθορισμός διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζεται ως εξής:

 1. Εάν συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για ένα χρονικό διάστημα 2 ετών.

 2. Εάν εγγραφείτε στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για ένα χρονικό διάστημα 2 ετών. Φυσικά, μπορείτε να μας ενημερώσετε οποιαδήποτε στιγμή ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση {σχετικό email της επιχείρησης / ιδρύματος}, ώστε τα δεδομένα σας να διαγραφούν.

Μετά τη λήξη της περιόδου που ορίζεται από τις αντίστοιχες νομικο-φορολογικές υποχρεώσεις (εάν υπάρχουν), τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται. Τα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και χωρίς καμία χρέωση. Πριν σας δώσουμε αυτές τις πληροφορίες, μπορεί να ζητηθεί η απόδειξη της ταυτότητάς σας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση - ενημέρωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας και η Red Raven  θα προχωρήσει άμεσα στη διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Ωστόσο, όταν οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση των δεδομένων, η διαγραφή των δεδομένων μπορεί να απαγορεύεται.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο χρονικό διάστημα.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και η Red Raven θα προχωρήσει άμεσα στον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούμε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε μια άλλη εταιρεία και η Red Raven θα μεταδώσει αυτά τα δεδομένα αμέσως.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου σας ή χρειάζεστε βοήθεια για την ασκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ομάδα Απορρήτου στο email επιχείρησης ή στείλτε μας στο: info@myredraven.com

 

Αλλαγές στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Η ατομική επιχείριση Πέτρου Σπυρίδων του Μιχαήλ (Red Raven Eyewear) μπορεί να τροποποιήσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε ελέγξτε την Ημερομηνία στην αρχή αυτής της Πολιτικής για να δείτε πότε έχει ελεγχθεί για τελευταία φορά αυτή η Πολιτική.